Blåbetong och radon: Det här behöver du veta

Blåbetong, även känt som blå lättbetong, är ett byggmaterial baserat på alunskiffer som var i produktion och användning mellan 1929 och 1975. Trots dess tidigare popularitet finns det en dold fara med blåbetong som inte kan ignoreras: radon. 

Blåbetong är ett byggmaterial som användes flitigt under åren mellan 1929 och 1975. Det har en karakteristisk matt blå eller grå färg och en struktur som liknar en tvättsvamp. Den användes i allt från enfamiljshus till flerfamiljshus och var särskilt vanligt under miljonprogrammet. På grund av dess tidigare utbredda användning finns det många äldre bostäder som kan innehålla detta material.

Det som gör blåbetong potentiellt farligt är dess innehåll av radium, som sönderfaller och bildar radongas. Radon är en osynlig, luktfri och färglös radioaktiv gas som kan orsaka allvarliga hälsorisker när den når höga halter i inomhusluften.

En radonmätning är det enda sättet att fastställa om ditt hem har för höga radonhalter. I Sverige anses ett årsmedelvärde på över 200 Bq/m³ som en hälsorisk. Vad som är särskilt oroande är att blå lättbetong kan orsaka radonhalter på över 1000 Bq/m³, vilket är betydligt högre än gränsvärdet.

Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att radon i inomhusluften leder till cirka 500 lungcancerfall i Sverige varje år. Detta gör radon till den näst största orsaken till lungcancer efter rökning. De alarmerande siffrorna understryker allvaret i att hantera och minska radonexponering i hemmet.

Blåbetong tillverkades mellan 1929 och 1975, men användningen fortsatte fram till cirka 1985. Under denna period användes materialet i många delar av landet, särskilt i Stockholm, Mälardalen, Göteborg, Västerås, Borås och Jönköping. Vanliga varumärken av blåbetong inkluderar Durox och Ytong.

Om ditt hus byggdes under perioden då blåbetong var i bruk, kan det vara en bra idé att göra en radonmätning för att säkerställa att radonhalterna är inom säkra gränser.

Sammanfattningsvis är det viktigt att vara medveten om potentiella radonproblem om du har blåbetong i ditt hem, särskilt om det är byggt före 1985. Att genomföra en radonmätning är ett klokt steg för att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö och minska risken för lungcancer orsakad av radonexponering.